poniedziałek, 9 czerwca 2014

Testy kwalifikacja wstępna
Testy on-line - kwalifikacja wstępna dla kierowców

Praca w charakterze kierowcy zawodowego to przede wszystkim konieczność uzyskania świadectwa kwalifikacji wstępnej. Jest ono potwierdzeniem powiadanej przez ciebie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów drogowych, transportu ładunków i bezpieczeństwa. Egzamin wymaga zaliczenia 21 z 30 pytań z wynikiem pozytywnym, dlatego z pewnością ważne jest dla ciebie solidne przygotowanie.

Testy on-line pomogą ci w tym bardzo skutecznie. Znajdziesz w nich materiały pochodzące z oryginalnych źródeł, tworzone na podstawie tych obowiązujących podczas egzaminów. Dzięki ich pomocy sprawdzisz swoją wiedzę i stopień opanowania poszczególnych zagadnień. Testy są bezpłatne i możesz je rozwiązywać wiele razy, dlatego utrwalanie wiedzy z ich pomocą jest wygodne i skuteczne. Systematyczne powtarzanie pytań z tej samej tematyki pozwoli ci ją lepiej zapamiętać, a w przypadku zauważonych braków – szybko je uzupełnisz.

Przekonaj się osobiście, że testy on-line dla przygotowujących się do egzaminu na kwalifikację wstępną to najlepsza weryfikacja twojej wiedzy i przygotowanie do sprawdzianu pod względem technicznym.


Tel. 531-700-182


abc-szkolenia.com

sobota, 18 stycznia 2014

Kwalifikacja przyspieszona na przewóz rzeczy i osóbChcesz zdobyć uprawnienia jako kierowca zawodowy? Już teraz zapisz się na kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną.
Szkolenie organizowane przez ABC-Szkolenia przeznaczone jest dla osób, które:
·         posiadają prawo jazdy wydane po 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i chcą rozpocząć pracę po 21 roku życia,
·         posiadają prawo jazdy wydane po 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa tylko 140 godzin lekcyjnych i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy w sposób niezwykle przystępny przekazują wiedzę.
A może nie masz czasu, by podjąć kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną w formie wykładu? Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy szkolenie w formie e-learningowej. Dzięki temu sam decydujesz, kiedy uczęszczasz na szkolenie.

Jeżeli chcesz mieć pewność rzetelnego przygotowania do egzaminu, postaw na wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do kursantów. Zapraszamy do kontaktu, by poznać szczegóły oferty. Gwarantujemy atrakcyjne warunki cenowe. 

piątek, 29 listopada 2013

Kurs na przewóz rzeczy Warszawa

Polskie przepisy w zakresie przewozu ładunków zmieniły się stawiając zawodowym kierowcom, oraz tym, którzy nie ukończyli jeszcze 21 lat, a chcą podjąć pracę, dodatkowe wymagania w postaci ukończonego szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej. Otrzymane świadectwo dokumentuje zawodowe umiejętności i jest podstawą do podjęcia zatrudnienia w tym kierunku. Jeśli posiadasz już prawo jazdy kategorii C lub C+E, albo chcesz je zdobyć i nie masz jeszcze 21 lat skorzystaj z oferty naszego kursu.

Proponujemy ci kilka różnych rozwiązań, do których zalicza się:
·         kwalifikacja wstępna,
·         kwalifikacja wstępna przyspieszona,
·         kwalifikacja wstępna uzupełniająca,
·         kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca.

Kwalifikacje wstępne przeznaczone są dla Ciebie, jeśli:
·         posiadasz prawo jazdy kategorii C lub C+E i chcesz pracować zawodowo w charakterze kierowcy,
·         nie ukończyłeś 21 lat a masz już prawo jazdy na samochody osobowe i chcesz zdobyć uprawnienia w kategorii C oraz podjąć pracę przed upływem wspomnianego wieku.

Kwalifikacje uzupełniające możesz wybrać, jeśli posiadasz już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy, prawo jazdy kategorii C i chcesz podjąć pracę przed ukończeniem 21 lat lub zdobyć uprawnienia na przewóz osób i podjąć pracę przed ukończeniem 23 lat.

Aby przystąpić do jednego z wybranych kursów musisz:
·         zamieszkiwać na terenie Polski przez okres minimum 185 dni (studia, praca, związki rodzinne),
·         planować wykonywanie przewozów na rzecz firmy z siedzibą w Polsce,
·         nie być obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej,
·         nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych ogólnych i psychologicznych,
·         posiadać dowolne prawo jazdy.

Oferujemy Ci profesjonalne szkolenie zakończone państwowym egzaminem organizowanym przez nasz ośrodek. Na egzamin składa się 30 pytań testowych, w czym 20 obejmuje wiedzę ogólną, a 10 wiedzę specjalistyczną z zakresu przewozu rzeczy lub osób. Informacje niezbędne do zaliczenia testów egzaminacyjnych przekażemy Ci podczas 260 godzin zajęć teoretycznych oraz możliwości sprawdzenia wiadomości w praktyce w czasie 20 godzin jazd. Zajęcia praktyczne obejmują także jazdę w trudnych warunkach.


Skorzystaj z naszego szkolenia i zostań zawodowym kierowcą.
Tel. 531-700-182

sobota, 19 października 2013

Kurs na przewóz rzeczyBezpłatnie kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach

Chcesz zostać kierowcą zawodowym lub odświeżyć kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach. Zapraszamy do firma ABC-Szkolenia Warszawa ul. Modlińska 6.  Współpracujemy z urzędami pracy gdzie można uzyskać dofinansowanie do wybranego kursu na przewóz rzeczy. Bądź atrakcyjny na rynku pracy uzyska bezpłatnie uprawnienia.

Nie czekaj, zapoznaj się już dziś z ofertą firmy ABC Szkolenia:

wtorek, 16 lipca 2013

kurs na przewóz rzeczy

KURS NA PRZEWÓZ RZECZY

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób, zapisz się na kurs pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacji  zawodowej.

Ośrodek ABC-Szkolenia organizuje kursy na przewóz rzeczy dla wszystkich osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C lub D i chcą uzyskać możliwość przewozu rzeczy lub osób. W ofercie znajdziesz zarówno kwalifikację wstępną i wstępną przyspieszoną, a także kwalifikację wstępną uzupełniającą i uzupełniającą przyspieszoną. Ośrodek ABC-Szkolenia organizuje również szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu masz pewność, że szkolenie przebiega na wysokim poziomie i daje solidne przygotowanie nie tylko egzaminu, ale również do pracy jako kierowca zawodowy.


Chcesz mieć pewność wysokiego poziomu kształcenia na kursach na przewóz rzeczy? Już teraz skontaktuj się z nami i poznaj najbliższe terminy szkoleń. Dołącz do grona kursantów, którym udało się uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej po kursach na przewóz rzeczy lub osób.


środa, 16 stycznia 2013

Kwalifikacja wstępna przyspieszona


Kwalifikacja wstępna przyspieszona - informacje o szkoleniu
Interesuje Cię uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy zawodowego? Zastanawiasz się, kiedy możesz przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej? Sprawdź najważniejsze informacje na temat tego szkolenia.

Dla kogo kwalifikacja wstępna przyspieszona?
Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E lub D / D+E, a chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Chodzi o prawo jazdy wydane po:

- 10 września 2009 roku dla kategorii C i ukończyli 21 lat.
- 10 września 2008 roku dla kategorii D i ukończyli 23 lata.

Dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do szkolenia to:
- przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje co najmniej sześć miesięcy, lub
- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy,
- posiadanie aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Uwaga:

Od 19.01.2013 r. ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  umożliwia uzyskanie kat. D prawa jazdy od 23 rokiem życia.

Czas trwania kursu
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - jak już sama nazwa wskazuje - stanowi szkolenie skrócone. W pełnej wersji trwa 280 godzin, natomiast w wersji przyspieszonej - 140 godzin.
Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin. Natomiast część praktyczna kursu - 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

Zakres tematyczny szkolenia
Zmniejszona liczba godzin sugeruje, że na poszczególne bloki tematyczne poświęcono znacznie mniej czasu. Oto jak wygląda program szkolenia i zakres godzinowy poszczególnych modułów.

Część podstawowa kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C / C+E oraz D / D+E obejmuje:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (30 godzin), w tym:
- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
- zapoznanie się z charakterystyką techniczną i sposobem działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
2. Stosowanie przepisów (15 godzin), w tym:
- zapoznanie się z uwarunkowaniami społecznymi, związanymi z drogowym transportem i panującymi zasadami.
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (52 godziny), w tym:
- wzmocnienie świadomości u kierowców w sprawie zagrożenia wypadkami na drodze i podczas pracy,
- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów,
- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym,
- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych,
- zdolność oceny sytuacji awaryjnych, a także umiejętność zachowania się w sytuacjach krytycznych,

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C / C+E obejmuje:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- optymalizowanie zużycia paliwa, a także jazda w warunkach specjalnych,
- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
2. Stosowanie przepisów, w tym:
- zaznajomienie się z treścią przepisów regulujących przewóz towarów.
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
- zaznajomienie się z uwarunkowaniami ekonomicznymi, związanymi z przewozem drogowym oraz organizacją rynku.

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii D / D+E dotyczy:
1. Zaawansowanego szkolenia w racjonalnej jeździe, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa, w tym:
- umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych,
 - umiejętności zagwarantowania pasażerom bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy,
- umiejętności równomiernego obciążania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
2. Stosowanie przepisów, a w szczególności:
-  regulujących przewóz pasażerów.
3. Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
- zapoznanie się z istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi, związanymi z pasażerskim przewozem drogowym i organizacją rynku.

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.