sobota, 18 stycznia 2014

Kwalifikacja przyspieszona na przewóz rzeczy i osóbChcesz zdobyć uprawnienia jako kierowca zawodowy? Już teraz zapisz się na kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną.
Szkolenie organizowane przez ABC-Szkolenia przeznaczone jest dla osób, które:
·         posiadają prawo jazdy wydane po 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i chcą rozpocząć pracę po 21 roku życia,
·         posiadają prawo jazdy wydane po 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa tylko 140 godzin lekcyjnych i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy w sposób niezwykle przystępny przekazują wiedzę.
A może nie masz czasu, by podjąć kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną w formie wykładu? Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy szkolenie w formie e-learningowej. Dzięki temu sam decydujesz, kiedy uczęszczasz na szkolenie.

Jeżeli chcesz mieć pewność rzetelnego przygotowania do egzaminu, postaw na wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do kursantów. Zapraszamy do kontaktu, by poznać szczegóły oferty. Gwarantujemy atrakcyjne warunki cenowe. 

piątek, 29 listopada 2013

Kurs na przewóz rzeczy Warszawa

Polskie przepisy w zakresie przewozu ładunków zmieniły się stawiając zawodowym kierowcom, oraz tym, którzy nie ukończyli jeszcze 21 lat, a chcą podjąć pracę, dodatkowe wymagania w postaci ukończonego szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej. Otrzymane świadectwo dokumentuje zawodowe umiejętności i jest podstawą do podjęcia zatrudnienia w tym kierunku. Jeśli posiadasz już prawo jazdy kategorii C lub C+E, albo chcesz je zdobyć i nie masz jeszcze 21 lat skorzystaj z oferty naszego kursu.

Proponujemy ci kilka różnych rozwiązań, do których zalicza się:
·         kwalifikacja wstępna,
·         kwalifikacja wstępna przyspieszona,
·         kwalifikacja wstępna uzupełniająca,
·         kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca.

Kwalifikacje wstępne przeznaczone są dla Ciebie, jeśli:
·         posiadasz prawo jazdy kategorii C lub C+E i chcesz pracować zawodowo w charakterze kierowcy,
·         nie ukończyłeś 21 lat a masz już prawo jazdy na samochody osobowe i chcesz zdobyć uprawnienia w kategorii C oraz podjąć pracę przed upływem wspomnianego wieku.

Kwalifikacje uzupełniające możesz wybrać, jeśli posiadasz już kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy, prawo jazdy kategorii C i chcesz podjąć pracę przed ukończeniem 21 lat lub zdobyć uprawnienia na przewóz osób i podjąć pracę przed ukończeniem 23 lat.

Aby przystąpić do jednego z wybranych kursów musisz:
·         zamieszkiwać na terenie Polski przez okres minimum 185 dni (studia, praca, związki rodzinne),
·         planować wykonywanie przewozów na rzecz firmy z siedzibą w Polsce,
·         nie być obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej,
·         nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych ogólnych i psychologicznych,
·         posiadać dowolne prawo jazdy.

Oferujemy Ci profesjonalne szkolenie zakończone państwowym egzaminem organizowanym przez nasz ośrodek. Na egzamin składa się 30 pytań testowych, w czym 20 obejmuje wiedzę ogólną, a 10 wiedzę specjalistyczną z zakresu przewozu rzeczy lub osób. Informacje niezbędne do zaliczenia testów egzaminacyjnych przekażemy Ci podczas 260 godzin zajęć teoretycznych oraz możliwości sprawdzenia wiadomości w praktyce w czasie 20 godzin jazd. Zajęcia praktyczne obejmują także jazdę w trudnych warunkach.


Skorzystaj z naszego szkolenia i zostań zawodowym kierowcą.
Tel. 531-700-182

sobota, 19 października 2013

Kurs na przewóz rzeczyBezpłatnie kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach

Chcesz zostać kierowcą zawodowym lub odświeżyć kurs na przewóz rzeczy na nowych zasadach. Zapraszamy do firma ABC-Szkolenia Warszawa ul. Modlińska 6.  Współpracujemy z urzędami pracy gdzie można uzyskać dofinansowanie do wybranego kursu na przewóz rzeczy. Bądź atrakcyjny na rynku pracy uzyska bezpłatnie uprawnienia.

Nie czekaj, zapoznaj się już dziś z ofertą firmy ABC Szkolenia:

wtorek, 16 lipca 2013

kurs na przewóz rzeczy

KURS NA PRZEWÓZ RZECZY

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób, zapisz się na kurs pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacji  zawodowej.

Ośrodek ABC-Szkolenia organizuje kursy na przewóz rzeczy dla wszystkich osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C lub D i chcą uzyskać możliwość przewozu rzeczy lub osób. W ofercie znajdziesz zarówno kwalifikację wstępną i wstępną przyspieszoną, a także kwalifikację wstępną uzupełniającą i uzupełniającą przyspieszoną. Ośrodek ABC-Szkolenia organizuje również szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu masz pewność, że szkolenie przebiega na wysokim poziomie i daje solidne przygotowanie nie tylko egzaminu, ale również do pracy jako kierowca zawodowy.


Chcesz mieć pewność wysokiego poziomu kształcenia na kursach na przewóz rzeczy? Już teraz skontaktuj się z nami i poznaj najbliższe terminy szkoleń. Dołącz do grona kursantów, którym udało się uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej po kursach na przewóz rzeczy lub osób.


środa, 16 stycznia 2013

Kwalifikacja wstępna przyspieszona


Kwalifikacja wstępna przyspieszona - informacje o szkoleniu
Interesuje Cię uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy zawodowego? Zastanawiasz się, kiedy możesz przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej? Sprawdź najważniejsze informacje na temat tego szkolenia.

Dla kogo kwalifikacja wstępna przyspieszona?
Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E lub D / D+E, a chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Chodzi o prawo jazdy wydane po:

- 10 września 2009 roku dla kategorii C i ukończyli 21 lat.
- 10 września 2008 roku dla kategorii D i ukończyli 23 lata.

Dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do szkolenia to:
- przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje co najmniej sześć miesięcy, lub
- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy,
- posiadanie aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Uwaga:

Od 19.01.2013 r. ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  umożliwia uzyskanie kat. D prawa jazdy od 23 rokiem życia.

Czas trwania kursu
Kwalifikacja wstępna przyspieszona - jak już sama nazwa wskazuje - stanowi szkolenie skrócone. W pełnej wersji trwa 280 godzin, natomiast w wersji przyspieszonej - 140 godzin.
Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin. Natomiast część praktyczna kursu - 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

Zakres tematyczny szkolenia
Zmniejszona liczba godzin sugeruje, że na poszczególne bloki tematyczne poświęcono znacznie mniej czasu. Oto jak wygląda program szkolenia i zakres godzinowy poszczególnych modułów.

Część podstawowa kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C / C+E oraz D / D+E obejmuje:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (30 godzin), w tym:
- poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania,
- zapoznanie się z charakterystyką techniczną i sposobem działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
2. Stosowanie przepisów (15 godzin), w tym:
- zapoznanie się z uwarunkowaniami społecznymi, związanymi z drogowym transportem i panującymi zasadami.
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (52 godziny), w tym:
- wzmocnienie świadomości u kierowców w sprawie zagrożenia wypadkami na drodze i podczas pracy,
- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów,
- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym,
- świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych,
- zdolność oceny sytuacji awaryjnych, a także umiejętność zachowania się w sytuacjach krytycznych,

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii C / C+E obejmuje:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- optymalizowanie zużycia paliwa, a także jazda w warunkach specjalnych,
- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
2. Stosowanie przepisów, w tym:
- zaznajomienie się z treścią przepisów regulujących przewóz towarów.
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
- zaznajomienie się z uwarunkowaniami ekonomicznymi, związanymi z przewozem drogowym oraz organizacją rynku.

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii D / D+E dotyczy:
1. Zaawansowanego szkolenia w racjonalnej jeździe, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa, w tym:
- umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych,
 - umiejętności zagwarantowania pasażerom bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy,
- umiejętności równomiernego obciążania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
2. Stosowanie przepisów, a w szczególności:
-  regulujących przewóz pasażerów.
3. Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
- zapoznanie się z istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi, związanymi z pasażerskim przewozem drogowym i organizacją rynku.

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.
Kwalifikacja wstępna


Kwalifikacja wstępna - najważniejsze informacje
Chcą uzyskać możliwość zatrudnienia jako kierowca zawodowy - w zakresie przewozu rzeczy lub osób - obowiązkiem jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. By było to możliwe, koniecznością jest zapisanie na kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej. Zastawiasz się, kto może przystąpić do szkolenia? Jakie są wymagania? Jaki zakres tematyczny obejmuje kurs?

Kwalifikacja wstępna jest szkoleniem przeznaczonym dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:
- 10 września 2008 roku, związane z kategorią D lub D1 i nie ukończyli 23 lat.
- 10 września 2009 roku, związane z kategorią C lub C1 i nie ukończyli 21 lat.

Dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do szkolenia to:
- przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje co najmniej sześć miesięcy, lub
- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy,
- posiadanie aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Uwaga:
Od 19.01.2013 r. ukończenie kwalifikacji wstępnej  umożliwia uzyskanie prawo jazdy kat. C przed ukończeniem 21 roku życia. W przypadku kat. D prawa jazdy przed 23 rokiem życia.

Czas trwania szkolenia oraz zakres tematyczny
Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną.
Zajęcia teoretyczne obejmują część podstawową (zagadnienia wspólne dla wszystkich kategorii) i trwają 195 godzin. Część specjalistyczna zajęć teoretycznych obejmuje 95 godzin. Zajęcia praktyczne trwają 20 godzin, z czego 16 godzin to jazda w ruchu drogowym, zaś 4 godziny dotyczą jazdy w warunkach specjalnych.
Tematyka szkolenia obejmuje 3 moduły w części podstawowej oraz 2 moduły w części specjalistycznej.

Na część podstawową składa się:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- charakterystyka momentu obrotowego,
- charakterystyka mocy,
- charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa przez silnik,
- charakterystyka godzinowego zużycia paliwa,
- optymalny zakres prędkości obrotowej dla zmiany biegów,
- szczególne cechy dwuobwodowego układu hamulcowego wyposażonego w pneumatyczne urządzenie przenoszące,
- granice zastosowania układów hamulcowych i zwalniaczy (retarderów), zastosowanie układów hamulcowych na pochyłościach,
- wykorzystanie nośności pojazdu,
- postępowanie w przypadku awarii urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo.
2. Stosowanie przepisów, w tym:
- prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego,
-  maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym, (ustawa o czasie pracy kierowcy i kodeks pracy),
- stosowanie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85,
- stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006,
- kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenia rejestrujące,
- tachograf cyfrowy i analogowy - obsługa, prawa i obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy.
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
-  uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy,
- umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów,
- umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym,
- świadomość  znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych,
-  umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.

Na część specjalistyczną w bloku programowego kategorii D / D+E składa się:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa,
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych,
- umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z przepisami BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
2. Stosowanie przepisów, w tym:
- poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów,
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku.

Na część specjalistyczną bloku programowego kategorii C / C+E składa się:
1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
- umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
- umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych,
2. Stosowanie przepisów, w tym:
- poznanie przepisów regulujących przewóz towarów,
3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym:
- poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.

Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu. Tylko pozytywny wynik pozwala na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.


piątek, 28 grudnia 2012

Nowe prawo jazdy


Nowe prawo jazdy do 19 stycznia 2013 roku

Strona 1 prawo jazdy:

Strona 2 prawo jazdy:

Opis wzoru prawa jazdy
1.1. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm (+/– 0,055 mm) i promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm, wykonanej w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu, której właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach przenoszących normy:
1) PN-ISO /IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne;
2) PN-ISO /IEC 7816-1:2007 Karty identyfikacyjne – Elektroniczne karty stykowe – Charakterystyki fizyczne.
1.2. Metody weryfikowania cech fizycznych prawa jazdy w celu ich zgodności z międzynarodowymi standardami są zgodne z normą PN-ISO /IEC 10373-1:2008 Karty identyfikacyjne – Metody badań.
1.3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.
1.4. Barwa tła prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 973
1.5. Barwa tekstu, symboli i znaków graficznych użyta na karcie prawa jazdy jest czarna, z zastrzeżeniem pkt 2.1.1,
2.1.2 i 2.1.3.
1.6. K arta prawa jazdy zawiera następujące elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem:
– nie wykazuje luminescencji w świetle UV,
– wzór zabezpieczający tło jest odporny na podrabianie metodą skanowania czy kopiowania, wykonany metodą druku irysowego z wykorzystaniem wielokolorowych farb zabezpieczających oraz tła giloszowego negatywowego i pozytywowego, zawiera rysunek o skomplikowanym wzorze w co najmniej dwóch kolorach specjalnych oraz mikrodruki,
– elementy zmienne optycznie zapewniające odpowiednią ochronę przed kopiowaniem i manipulowaniem przy fotografii,
– grawerowanie laserowe,
– w miejscu gdzie znajduje się fotografia oraz wzór zabezpieczający tło, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie.
2.0. Prawo jazdy ma dwie strony.
2.1 Na pierwszej stronie umieszcza się:
2.1.1 wyrazy o treści „WZÓR UNII EUROPEJSK IEJ” oraz wyrazy o treści „PRAWO JA ZDY” w różnych językach Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze różowym, tak aby stanowiły tło prawa jazdy;
2.1.2 w górnej części strony, obok siebie wyrazy o treści „PRAWO JA ZDY” – wykonane farbą o barwie niebieskiej oraz wyrazy o treści „RZECZPOS POLITA POLSKA ” – wykonane farbą zmiennooptyczną;
2.1.3 w lewym górnym rogu – symbol „PL” wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek o barwie żółtej, umieszczonych na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarze 17 x 10 mm;
2.1.4 cyfry i dane, które oznaczają:
1 – nazwisko posiadacza prawa jazdy,
2 – imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,
3 – datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,
4a – datę wydania prawa jazdy,
4b – datę ważności prawa jazdy,
4c – organ wydający,
4d – numer PESEL posiadacza prawa jazdy,
5 – numer prawa jazdy,
6 – fotografię posiadacza prawa jazdy,
7 – podpis posiadacza prawa jazdy,
8 – adres posiadacza prawa jazdy,
9 – kategorię (kategorie) prawa jazdy posiadaną(e) przez osobę;
2.1.5 w prawym dolnym rogu elementy zabezpieczające w postaci znaku graficznego i umieszczonej nad nim pomniejszonej fotografii posiadacza prawa jazdy.
2.2. Na drugiej stronie umieszcza się:
2.2.1 w lewym górnym rogu – miejsce oznaczone liczbą 13, przeznaczone dla możliwego wpisu, dokonywanego przez organ wydający prawo jazdy, informacji istotnych dla administrowania prawem jazdy;
2.2.2 poniżej obszaru oznaczonego liczbą 13 znajduje się miejsce przeznaczone na kod kreskowy oraz znaki alfanumeryczne reprezentujące dane zawarte w kodzie;
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 973
2.2.3 z prawej strony, wzdłuż krótszego boku – objaśnienia numerowanych pozycji, które pojawiają się na awersie i rewersie prawa jazdy:
1 – nazwisko,
2 – imię (imiona),
3 – data i miejsce urodzenia,
4a – data wydania prawa jazdy,
4b – data ważności prawa jazdy,
4c – organ wydający,
5 – numer prawa jazdy,
10 – ważne od,
11 – ważne do,
12 – ograniczenia;
2.2.4 tabelę zawierającą 19 wierszy podzielonych na cztery kolumny oznaczone cyframi:
9 – kategorie prawa jazdy,
10 – data wydania uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,
11 – data ważności uprawnienia,
12 – ograniczenia.
W polach kolumny oznaczonej cyfrą 9 umieszcza się literowe oznaczenia kategorii prawa jazdy oraz ustalone dla nich symbole graficzne.
W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:
1) 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku:
01.01 – okulary,
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
01.03 – okulary ochronne,
01.04 – szkła przyciemnione,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe;
2) 02 – wymagana korekta słuchu:
02.01 – aparat słuchowy jednouszny,
02.02 – aparat słuchowy obuuszny;
3) 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
4) 05 – wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające
ze stanu zdrowia kierowcy):
05.01 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),
05.02 – jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02 nazwa miasta),
05.03 – jazda bez pasażerów,
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 973
05.04 – jazda z prędkością nie większą niż ........... km/h,
05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,
05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,
05.08 – zakaz spożywania alkoholu;
5) 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
10.01 – ręczna zmiana biegów,
10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A ),
10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,
10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
10.05 – bez przekładni dodatkowej;
6) 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
15.01 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
15.03 – sprzęgło automatyczne,
15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
7) 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
20.02 – powiększony pedał hamulca,
20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
20.05 – wychylny pedał hamulca,
20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
20.11 – nożny hamulec postojowy,
20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
8) 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,
25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 973

9) 30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
30.01 – pedały równoległe,
30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
30.06 – wypiętrzona podłoga,
30.07 – przegroda z boku pedału hamulca,
30.08 – przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,
30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
30.10 – podparcie pięty lub nogi,
30.11 – elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;
10) 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz,
sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami
hamowania i przyspieszenia;
11) 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,
40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
40.06 – wychylne koło kierownicy,
40.07 – pionowe koło kierownicy,
40.08 – poziome koło kierownicy,
40.09 – kierowanie nożne,
40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek),
40.11 – gałka na kierownicy,
40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
40.13 – ze stawem szynowym;
12) 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):
42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,
42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,
42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 973
13) 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
14) 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),
44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;
15) 45 – wyłącznie motocykle z koszem;
16) 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
17) 51 – dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);
18) 70 – wymiana prawa jazdy numer ..... wydanego przez ....... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.:
70.0123456789.NL);
19) 71 – wtórnik prawa jazdy numer ...... (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);
20) 72 – wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą
11 Kw (A1);
21) 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);
22) 74 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);
23) 75 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);
24) 76 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);
25) 77 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);
26) 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A );
27) 79 – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie
w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(…);
28) 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
29) 96 – potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 973
30) 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
31) 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
32) 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
33) 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
34) 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
35) 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
36) 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia.
W przypadku gdy ograniczenie dotyczy wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.