piątek, 26 października 2012

Kurs na przewóz rzeczy i osób - nowe zasady


Jeszcze kilka lat temu, by móc wykonywać przewóz rzeczy lub osób, koniecznością było ukończenie kursu na przewóz rzeczy lub osób. Obecnie koniecznością jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Zmiany takie nastąpiły zgodnie z Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 roku. Ich efektem było wprowadzenie zmian dotyczących systemu przyznawania uprawnień na przewóz rzeczy lub osób.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy lub osób dotyczy wszystkich kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C lub C+E wydane po 10 września 2009 roku oraz kierowców zawodowych, posiadających prawo jazdy kategorii D lub D+E wydane po 10 września 2008 roku.

By uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy lub osób, koniecznością jest przebycie jednego z następujących kursów:
- kwalifikacja wstępna,
- kwalifikacja wstępna przyspieszona,
- kwalifikacja wstępna uzupełniająca,
- kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,
- szkolenia okresowego kierowcy.

Wybór odpowiedniego szkolenia zależny jest nie tyle od charakteru kursu (przewóz rzeczy lub przewóz osób), lecz od wieku kierowcy oraz od posiadanych uprawnień.

Kwalifikacja wstępna dotyczy wszystkich osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C lub C+E, które chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji  zawodowej na przewóz rzeczy, ale nie osiągnęli jeszcze 21 roku życia. Dotyczy ona także kierowców z prawem jazdy kategorii D lub D+E, które nie mają jeszcze 23 lat. Szkolenie to trwa 280 godzin - z podziałem na część podstawową oraz część specjalistyczną. Obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne (z jazdą w ruchu miejskim oraz z jazdą w warunkach specjalnych albo na symulatorze).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona pozwala na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy lub osób wszystkim tym kierowcom, którzy:
- ukończyli 21. rok życia - dla prawa jazdy kategorii C,
- ukończyli 23. rok życia - dla prawa jazdy kategorii D. 
Zajęcia są o połowę krótsze w porównaniu ze standardowym szkoleniem - trwają zaledwie 140 godzin, obejmując zarówno część teoretyczną oraz część praktyczną.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i uzupełniająca przyspieszona to szkolenia przeznaczone dla wszystkich kierowców, którzy mają już za sobą podstawowe szkolenie tj. kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępna przyspieszoną, a chcą rozszerzyć swoje kompetencje na przewóz rzeczy (dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C i świadectwo kwalifikacji na przewóz osób) lub na przewóz osób (dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D i świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy). Kwalifikacja wstępna uzupełniająca obejmuje 70 godzin szkoleń. Zaś kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona - 35 godzin.

Świadectwokwalifikacji  zawodowej wydawane jest wyłącznie tym kierowcom, którzy przystąpili do egzaminu państwowego i uzyskali wynik pozytywny. Koniecznością jest również dostarczenie badań lekarskich i badań psychologicznych, pozwalających na wykonywanie zawodu w ramach przewozu rzeczy lub osób. Wraz ze świadectwem kwalifikacji kierowca otrzymuje wpis do prawa jazdy.
Warto wiedzieć, że wszystkie osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C (wydane przez 10 września 2009 roku) lub prawo jazdy kategorii D (wydane przez 10 września 2008 roku) muszą - zamiast kwalifikacji wstępnej - odbyć szkolenie okresowe kierowców zawodowych. Nie jest to szkolenie, które wiąże się z koniecznością przystąpienia do egzaminu.

Takie szkolenie obowiązuje również te osoby, w przypadku których minęło już 5 lat od momentu otrzymania świadectwa kwalifikacji. Szkolenie okresowe kierowców zawodowych nie jest już związane z koniecznością przystąpienia do egzaminu państwowego.

Świadectwo kwalifikacji pozwala stałe podnoszenie kompetencji, zgodnie z obowiązującymi w całej Wspólnocie Europejskiej przepisami i standardami. Dzięki temu polscy kierowcy, posiadający uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób, mogą zostać zatrudnieni nie tylko przez krajowe, ale również zagraniczne firmy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz